bttn researcher

bttn rec

bttn researcher

bttn borrow

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรอง
แสดง # 
หัวข้อข่าว เผยแพร่ โพสต์โดย อ่าน
ประกาศเปิดรับพิจารณาจริยธรรมการวิจัย 13 มกราคม 2563 admin 1062
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สู่ความเป็นนักวิจัยมืออาชีพ ครั้งที่ 2 16 พฤษภาคม 2561 admin 1607
กรอบการวิจัยเพื่อเสนอขอทุนวิจัยภายใน ประจำปี 2561 16 มิถุนายน 2560 admin 1344
การเปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการการศึกษาแบบสหวิชาชีพ (IPE) 14 มิถุนายน 2560 admin 1236
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารการพัฒนาจากปรัชญาสู่การปฏิบัติ 22 มีนาคม 2560 admin 1250
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง คุณภาพของการบริหารจัดการและนวัตกรรมครั้งที่ 2 22 มีนาคม 2560 admin 1330
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ICMSIT 2017 22 มีนาคม 2560 admin 1499