bttn researcher

bttn rec

bttn researcher

bttn borrow

ประชาสัมพันธ์ "ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม" 

เปิดรับสมัคร concept paper รอบแรก ตั้งแต่ บัดนี้ - 25 มีนาคม 2560

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://industry.trf.or.th/

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ